mdc.Architetonica  

Проектирање и изградба / Design and construction

Зошто енергетски-ефикасен објект?

Затоа што тоа е објект кој обезбедува комфорни услови за живеење и работа, ги задоволува сите аспекти на современото живеење и кој во основа треба да биде:

 1. Економичен при градењето и користењето;
 2. Еколошки конфорен;
 3. Мала потрошувачка на енергија;
 4. Асеизмичен.

Енергетски ефикасните објекти се градат по современите технолошки достигнувања во областа на сува градба и со користење најквалитетни материјали на реномирани светски произведувачи (STO, FERMACELL, KNAUF, URSA, EGER, MITEK, SCHIEDEL, ROYAL EUROPA...) Употребената квалитетна дрвена граѓа е со влажност до 12% заштитена со еколошки премази со кои се обезбедува долговечност на дрвото и подолго од 100 години.

Предности на објектите проектирани од нас

 • до 20% поевтина градба во однос на класичната куќа;
 • заштеда на енергија за греење до 50 -70% во однос на класичната градба;
 • употребени се еколошки и биолошки квалитетни материјали за градење;
 • обезбедени се беспрекорно конфорни услови за живеење и работа;
 • регулирана клима на природен начин (без клима уреди);
 • го штити здравјето на Вашето семејство од алергии, настинки и др.
 • можност за градење станбени и деловни повеќе катни објекти без ограничување на бројот на катовите;
 • погодни за градење во сеизмички активни подрачја;
 • можност за градење независно од временските услови;
 • кратко време на градење и брзо вселување;
 • сигурност од пожар;
 • можност за изведување повеќе фази во сопствена режија;
 • можност за користење чисти и обновливи извори на енергија;
 • придонесува за намалување емисија на CO2
 
Еко куќа

Екстра бонус – екстра профит за инвеститорот

 • Поради иновативниот начин на проектирање и градење покрај другите значителни квалитети и предности во однос на класично изведените објекти еко објектите Ви обезбедуваат бонус до 10% поголема корисна подна површина при ист габарит на подната плоча што значи дополните лен профит за инвеститорот од 10%.
мдц.Архитектоника Join Us on Facebook!!
All content © 2008 - 2024 mdc Architectonica - arh.com.mk | developed by 6th star