mdc.Architetonica  

ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ

Адвокати Conrad&Justic /Изведен проект/
Сет компјутери-ГТЦ
Set Multimedia Store - ГТЦ
Златара Damiani - ГТЦ
Knauf - просторија за презентација
Канцеларија 1
Канцеларија 2
Парфимерија Плеј Бет

КАФЕА И РЕСТОРАНИ

Cafe Giovani
Alfa Caffe
Cafe P.o.P

СТАНБЕНИ ПРОСТОРИ

Стан 15
Стан 14
Стан 13
Стан Аеродром 1
Стан Аеродром 2
Стан 1
Стан 2
Стан 3
Стан 4
Стан 5
Стан 6
Стан 7
Стан 8
Стан 9
Стан 10
Стан 11
Стан 12

САКРАЛНИ ПРОСТОРИ

Крстилница во св."Спас" - Драчево

Стан 11

мдц.Архитектоника Krivaja royal
All content © 2008 - 2024 architectonica.com.mk | developed by 6th star